-: Ağu 03, 2023 / akot

EGM Özel Güvenlik

Türkiye’de güvenlik her zaman önemli bir konu olmuştur ve bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı özel güvenlik birimleri hayati bir rol oynamaktadır.

  1. EGM Özel Güvenlik Nedir?

EGM Özel Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumlulukları altında faaliyet gösteren özel güvenlik birimlerini ifade eder. Bu birimler, özel güvenlik şirketleri ve kurumları aracılığıyla görev yapan güvenlik personelini denetleyen ve düzenleyen resmi bir yapıdır. EGM Özel Güvenlik, vatandaşların güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suç önleme çalışmalarına katkıda bulunmak gibi önemli amaçları olan kurumsal bir yapıdır.

  1. EGM Özel Güvenlik Kanunu ve Mevzuatı

EGM Özel Güvenlik birimlerinin faaliyetleri, “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Bu kanun, özel güvenlik şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, güvenlik personelinin nitelikleri, silah kullanımı ve denetim süreçlerini düzenler. Ayrıca, EGM Özel Güvenlik birimleri, kanunun uygulanması ve denetimi için görevlidir.

  1. EGM Özel Güvenlikin Görev ve Yetkileri

EGM Özel Güvenlik birimlerinin temel görevleri, kamu ve özel sektör tesislerinin güvenliğini sağlamaktır. Bankalar, alışveriş merkezleri, hastaneler ve kamu binaları gibi önemli mekanların güvenliğini sağlamak, EGM Özel Güvenlikin en önemli sorumluluklarındandır. Bu bağlamda, birimler, güvenlik kameralarının izlenmesi, kimlik kontrolü, güvenlik planlarının oluşturulması ve acil durum müdahaleleri gibi görevleri yürütür.

  1. EGM Özel Güvenlik Personelinin Nitelikleri

EGM Özel Güvenlik personelinin seçiminde titiz bir süreç uygulanır. Güvenlik görevlileri, belirli bir eğitim sürecinden geçer ve belirli standartları karşılamak zorundadır. Bu nitelikler arasında fiziksel yeterlilik, iletişim becerileri, kriz yönetimi yetenekleri ve yasal düzenlemelere uyum sağlama gibi önemli unsurlar bulunur. EGM Özel Güvenlik personeli, meslek etiği ve hukuka uygunluk açısından sürekli denetime tabi tutulur.

  1. EGM Özel Güvenlik ve Kamu Güvenliği İlişkisi

EGM Özel Güvenlik birimlerinin kamuya olan katkıları göz ardı edilemez. Devletleşen bu yapı, kamusal alanların güvenliğine önemli bir destek sağlar ve suç oranlarının azaltılmasına katkıda bulunur. Ayrıca, EGM Özel Güvenlik, diğer güvenlik birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, ülkenin genel güvenliğine katkıda bulunur.

Türkiye’de EGM Özel Güvenlik, özel güvenlik hizmetlerinin devletleşen yüzüdür ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için önemli bir rol oynar. EGM Özel Güvenlik, kanun ve mevzuat çerçevesinde görev yapan nitelikli personeli ile güvenlik sektöründe önemli bir kurumsal yapıdır. Kamu düzeninin korunması ve suç önleme çalışmalarına katkı sağlaması, ülkenin genel güvenliğine önemli bir katkıdır. Bu nedenle, EGM Özel Güvenlik birimlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması, ülkenin güvenliğine yönelik mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı daha hazırlıklı olmasına yardımcı olur.

 

Posted in: Genel