Kendinizi Güvende Hissedeceksiniz: Akot Güvenlik
+90 (232) 999 51 58
info[@]akotozelguvenlik.com

Silahlı Güvenlik Eğitimi

Silahlı özel güvenlik eğitimi, eğitim kurumlarında yürütülen özel güvenlik eğitimlerinden biridir. Silahlı özel güvenlik eğitiminin kapsamına geçmeden önce özel güvenliğin tanımını ve diğer kolluk kuvvetleri ile ilişkisini açıklayalım. Bu sayede vermiş olduğumuz silahlı özel güvenlik eğitiminin kapsamını ve alacağınız bilgilerin niteliğini daha net bir şekilde anlatmış olabiliriz.

 

Kamu güvenliğinin yanı sıra özel güvenlik görevlileri de istihdam edilmektedir. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için 5188 sayılı Kanuna göre kişi, bulunduğu bölgedeki mevzuatın tanımında yer alan hususları yerine getirir, güvenlik sağlar, kolluk görevlisi değil, güvenlik görevlisi yardımcısı olur.

 

Özel güvenlik görevlisi, resmi görevi süresince yetkili kişi olarak hizmet alanında hizmet vermektedir.

 

Özel güvenlik hizmetinin kapsamına baktığımızda bu kapsamın önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Özel güvenlik eğitimi silahlı özel güvenlik ve silahsız özel güvenlik olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır. Kurumumuz Akot Özel Güvenlik eğitim kurumları tarafından verilen silahlı özel güvenlik eğitimi, belirtilen eğitim prosedürlerinin tamamlanması ile sona ermektedir.

 

Silahlı  eğitim  nedir?

Silahlı özel güvenlik personeli olabilmek için kişilerin silahlı özel güvenlik eğitimi almaları ve belirli sınavlardan sonra bu pozisyonda görev yapmaya hak kazanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, güvenlik eğitim kurumu , özel güvenlik için profesyonel silahlı eğitim vermekte ve üst düzey güvenlik personeline eğitim vermektedir. Kurumumuzda silahlı özel güvenlik eğitimi kapsamında, silah bilgisinden, atış bilgisine, silahın hizmette kullanılması gereken yasaların kapsam ve farkındalığına kadar her detay öğretilmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen silah tanımı 6. maddede tanımlanmıştır. Altıncı maddeye dayanarak, silahlar farklı tiplerde sınıflandırıldı. Silahlı muhafızların sorumlu olduğu silah birimi, kanunda belirtilen ateşli silahlar kapsamına girer. Genellikle silah olarak sınıflandırılan bu aletlerin tamamı aynı zamanda silahlanmaya da tabidir. Bu sınıflandırmada silahlar yangın, patlayıcı, kimyasal, biyolojik ve nükleer olmak üzere 6 ana başlıkta gruplandırılmıştır.

 

Silahlı özel güvenlik eğitimi kapsamında ruhsat, silah taşıma hakkının kazanılması ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar eğitim kapsamında kişiye sunulmaktadır.

 

Silahlı eğitimi aldıktan sonra kazanılan haklar.

 

Güvenlik eğitim kurumunda geçirdiğiniz silahlı özel güvenlik eğitiminden sonra uygulamalı sınavı geçmeniz durumunda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca silah taşımaya hak kazanabilirsiniz. Bu makam, resmi olarak çalıştığınız kurum içinde aktif olarak kullanabilirsiniz ve mesai saatleri dışında silah taşımak kesinlikle doğru olmayacaktır.

 

 

 

Ancak eğitim kurumlarında

Sağlık tesislerinde kumar oynamak

Alkollü yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi kiralamak yasaktır.

Özel toplantı, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde özel güvenlik görevlileri silahlı personel olarak görev yapamaz.

Kanunun 24 üncü maddesinde de silah bulundurma ve taşıma yetkisine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır.

 

Madde 24: Koruma ve güvenliğin sağlanması için fiziksel önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Bu tedbirlerin görevin niteliği gereği yeterli olmayacağı anlaşılırsa, 10.07.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ve Diğer Aletler Kanununa göre ruhsatlandırılabilecek yarı otomatik tabancalar ile av silahları kapsam dahilindedir. 11.09.1981 tarih ve 2521 sayılı kanunun taşınmasına komisyon tarafından karar verilir ve bu silahların sayısı ve kalitesi komisyon kararında belirtilir. cümleler var.

 

Silahlı özel güvenlik eğitiminin avantajları

Aldığınız eğitim kapsamında size uygun işlerde istihdamınız, güvenlik belgesi olmayanlara göre yüzde yetmiş daha fazladır. Sağlayacağınız güvenlik sertifikası ile ister silahlı ister silahsız olun, her iki durumda da kolayca işe alınabileceğiniz bir iş bulmanız mümkün. Silahlı özel güvenlik eğitimi de silahlı koruma gerektiren projelerde yer almanız için avantaj olacaktır.

Telefon
Konum