-: Nis 14, 2023 / akot

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Projelerde eksiksiz güvenlik önlemlerinden bahsedebilmemiz için elektronik güvenlik önlemleri ile birlikte sistematik bir şekilde görev ve yetkilerini kullanacak özel güvenlik görevlilerine ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle ABS olarak özel güvenlik görevlisi istihdamında eğitimli, tecrübeli ve elektronik gelişimlere adapte olabilecek, öğrenmeye ve gelişime açık kişileri tercih etmekteyiz.

Eğitimin sürekliliğine inanan anlayışımız ve uzman kadromuz tarafından eğitimler, BaşlangıçYeterlilik ve İdame eğitimleri olarak 3 aşamada ve her bir aşamaya entegre edilmiş şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de içerecek şekilde gerçekleştirilmektedir;

  1. Başlangıç Eğitimleri

Başlangıç eğitimleri personeller işe alınırken ofiste başlamaktadır. Proje ile ilgili özel eğitimler ve uygulamalar, proje yetkilileri ile koordinasyon sağlayarak görev başında eski personeller ile birlikte yapılmaktadır.

1.1. ÖGG Teçhizatının Kullanılması

            Kelepçe, job, telsiz, el dedektörü, düdük ve el feneri kullanımı, Defter ve kayıtların doldurulması

1.2. ÖGG Talimatları ve Disiplin Yönergesi

            ABS güvenlik Disiplin yönergesi ve talimatlarının tebliği ve açıklanması

1.3. Etkili İletişim ve Karşılama Usulleri

            Ziyaretçi karşılama, Yönlendirme, Hitap şekilleri uygulamalı anlatılması

1.4. Projeye Özel Konular

            Projeye ait talimatların tebliği ve proje yetkililerin tanıtılması

  1. Yeterlilik Eğitimleri

Eğitim salonlarında personellerin vardiyalarına uygun saatlerde toplanmaları sağlanarak yeterlilik eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Konulara uygun hazırlanmış sınavlar ile başarı grafikleri oluşturulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan eğitimi değerlendirme anketi ile personellerin eğitimde gördükleri olumlu ve olumsuz noktalar belirlenerek iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

2.1.  5188 Sayılı Kanunda ÖGG Yetkileri

5188 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile görev ve yetkilerin anlatımı, güncellemelerin paylaşılması

2.2. Etkili İletişim Teknikleri

İletişimin tanımı, İletişim tekniklerinin açıklanması ve göreve yönelik uygulama yapılması, Algılama, İletişimi kesen durumlar

2.3. Güvenlik Tedbirleri

Fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin aktarılması

  1. İdame Eğitimleri

Eğitim salonlarında personellerin vardiyalarına uygun saatlerde toplanmaları sağlanarak idame eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Konulara uygun hazırlanmış sınavlar ile başarı grafikleri oluşturulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan eğitimi değerlendirme anketi ile personellerin eğitimde gördükleri olumlu ve olumsuz noktalar belirlenerek iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

3.1. 5188 Sayılı Kanun ve Uygulanması

5188 Sayılı Kanunun getirdiği yükümlülükler ve uygulanması, ÖGG yetkileri ve yetki aşımında doğacak problemler, Denetlemelerde uygulanacak hareket tarzları ve 5188 dosyasının düzenlenmesi

3.2. Etkili İletişim Teknikleri

Etkili iletişim yöntemlerinin örneklerle uygulanması, İletişim hatalarının doğuracağı problemler ve açıklanması

3.3. Güvenlik Tedbirleri ve Olay Yeri Koruma

Elektronik güvenlik tedbirlerinin kullanılması, Deliller ve delillerin korunması, Olay yerinde alınacak tedbirler, Şüpheli eşkal tarifi

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

30.06.2012 Tarihli ve 28339 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve 15.05.2013 Tarihli ve 28648 Sayılı ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK doğrultusunda Özel Güvenlik Görevlilerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi tarafından verilmektedir.

Eğitimlerimiz kendi uzman kadromuz dışında AKUT, SİVİL SAVUNMA, İTFAİYE, İLK YARDIM UZMANLARI tarafından desteklenerek verilmektedir.

  1. Genel Konular

1.1.     Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

1.2.     Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

1.3.     İşyeri temizliği ve düzeni,

1.4.     İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  1.           Sağlık Konuları

2.1.     Meslek hastalıklarının sebepleri,

2.2.     Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

2.3.     Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

2.4.      İlkyardım

  1. Teknik konular

3.1.     Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

3.2.     Elle kaldırma ve taşıma,

3.3.     Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

3.4.     İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

3.5.     Ekranlı araçlarla çalışma,

3.6.     Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

3.7.     İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

3.8.     Güvenlik ve sağlık işaretleri,

3.9.     Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

3.10.  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

3.11.  Tahliye ve kurtarma

  1. Acil Durumlar ve Acil Durumlarda Güvenlik Tedbirleri

4.1.  Acil Durumlar ve Acil Durumlarda Hareket Tarzı

4.2.  Yangın Talimatı ve Ekiplerin Görevleri

4.3.  Deprem Talimatı

4.4.  Sel ve Su Baskını Talimatı

4.5.  Sabotaj Durumunda Yapılması Gerekenler

4.6.  İş Kazası ve İş Kazasında Yapılması Gerekenler

4.7.  Kimyasal Sızıntı Talimatı

4.8.  Acil Durum Eylem Planı

4.9.  Tahliye ve Kurtarma

Posted in: Eğitim Kursu, Güvenlik Yönetimi